הטיפול באינסולין במחלקה פנימית ובשחרור, ד"ר עידית ליברטי

בוובינר זה מציגה ד"ר ליברטי את הגישה לטיפול בחולה סוכרת המתאשפז (מכל סיבה) בפנימית.

בסוף הסרטונים מוצגות מספר שאלות תרגול. המשיבים לשאלות התרגול יהיו זכאים לנקודות CME מטעם המועצה המדעית של הר"י.(לשאלות ללימוד עצמי היכנסו לאתר הסמינר באימד)

לשיעורי הסמינר >>

הסמינר בחסות חברת נובונורדיסק.


השפעות רמת הסוכר והמצאות סוכרת על תוצאות האשפוז

האם איזון עוזר

הגישה לאיזון סוכרת בבית החולים

מקרה ראשון לדיון

מקרה שני לדיון

מקרה שלישי לדיון

שאלות ותשובות