כיצד מצטרפים?

החברות באיגוד מותנית בחברות מלאה בהר"י

[אין כל דרך להשתתף בפעילויות האיגוד בכל דרך אחרת]

מצורפות הנחיות להצטרפות:

בטלפון:  מחלקת שירות 03-6100471 / 03-6100444

באתר הר"י :

מצטרפים חדשים לאיגוד:

https://www.ima.org.il/mainsitenew/forms/formjoinunion.aspx

לתשלום לאיגוד בקישור הבא :

https://www.ima.org.il/main/login.aspx?rp=https://www.ima.org.il/mainsitenew/forms/formpaymentall.aspx