כיצד מצטרפים?

לצורך בקשת חברות באיגוד יש לשלוח את הנתונים הבאים למזכירות הועד:

טופס בקשה להצטרפות לאיגוד / דמי חבר

מזכירות האיגוד:
רוזה דוסטן | מזכירת מחלקה פנימית א' והאיגוד לרפואה פנימית | מרכז רפואי מאיר
טל. 09-7472534 פקס 09-7460781
isim@clalit.org.il

טופס דמי השתתפות שנתיים להכשרה/השתלמות באיגוד הישראלי לרפואה פנימית (ללא חברות באגוד)