חברות באיגוד לרפואה פנימית -2019

חברים נכבדים,

החל משנת 2019, חברות והשתלבות בפעילות האיגוד מותנית בחברות בהר"י

[וכל המסלולים של תשלום עבור דמי פעילות באיגוד מבוטלים]

תחילת התנהלות זו היא מההרשמה לקורס האוניברסיטאי להכנה לשלב א [המותנה בחברות באיגוד ל-2018/9 ]

אשר על כן:

  • מי שחבר בהר"י ושילם חברות באיגוד ל- 2018 ישלם חברות באיגוד ל- 2019
  • מי ששילם דמי פעילות לאיגוד ל- 2018, ירשם להר"י וישלם ל- 2019 לאיגוד דרך הר"י
  • מי שלא שילם עד כה דבר – ירשם להר"י וישלם ל- 2019 לאיגוד דרך הר"י  [אין חובות עבר לאיגוד ולהר"י]

מטרת נוהל זה היא להגדיל את מספר הפנימאים החברים בהר"י
ובכדי להגביר את כוחנו לקראת הסכמי השכר הקרובים.

מזכירת האיגוד עומדת לרשותכם בכל שאלה וסוגיה
09-7472534
rozado@clalit.org.il

בברכה,
פרופ' אבישי אליס
יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית