יו"ר האיגוד מבקש לעדכן אתכם על העשייה באיגוד בחודשים האחרונים ולעדכן על המשך הדרך

internalsummer