מסלול הכשרת רופאי סוכרת בישראל

לקובץ PDF – מסלול הכשרת רופאי סוכרת בישראל
לקובץ PDF – קורס סוכרת במסגרת לימודי המשך של הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
מסלול הכשרת רופאי סוכרת בישראל

קורס סוכרת במסגרת לימודי המשך של הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב