עד כמה גרוע מצב המחלקות הפנימיות בישראל? מבט מבפנים – צפו בכתבה מכאן 11

הכתבה מתארת את מאבק המחלקות הפנימיות עד הקמת הועדה לשיפור המצב