עמדת האיגוד לרפואה פנימית בנושא קיצור תורנויות המתמחים

6 לאוקטובר 2021

דו"ח טור כספא תחילה! איוש 16 תקני רופאים לפחות, בכל מחלקה פנימית
עמדת האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בענין תורנויות המתמחים

האיגוד הישראלי לרפואה פנימית פועל לחיזוק המחלקות הפנימיות בישראל, תוך שמירה על איכות הטיפול והשירות לחולים, בצד הבטחת מקצועיות, איכות ותנאי העבודה של הרופאים בהן.

האיגוד מברך על המאמץ הממשלתי לקיצור שעות עבודת המתמחים במחלקות. עם זאת, חובה לשמור על  שלושה עקרונות מרכזיים:

  1. הבטחת טיפול מיטבי ובטוח לחולים, במשך כל שעות היממה והשבוע, תוך שמירה על רציפות טיפול.
  2. שימור ושיפור איכות ההתמחות ואיכות ההתנסות הקלינית המודרכת.
  3. הבטחת תנאי עבודה הולמים לרופאים במחלקות ומניעת שחיקתם.

האיגוד מתריע ומזכיר כי, ממשלת ישראל מעכבת את יישום המלצות ועדת טור כספא  לחיזוק  המחלקות הפנימיות לאיוש לפחות 16 תקני רופאים (מומחים ומתמחים), בכל מחלקה פנימית.

במחלקות הפנימיות בארץ חסרים מאות מתמחים, עוד טרום קיצור התורנויות.
לשם כך, עומד האיגוד על כך ששלב מקדים לקיצור התורנויות, יהיה:
יישום המלצות וועדת טור כספא בנושא תקני הרופאים במלואן.

קרי: תקן קבוע וממוסד של 16 רופאים בכל מחלקה פנימית, בהתאם להחלטות הוועדה.

ללא תוספת תקנים בהתאם להמלצות ועדת טור כספא – לא ניתן לקצר תורנויות המתמחים. לא יהיה מי שיטפל במאושפזים.

האיגוד מבקש להבטיח שמירה על היקף ההתמחות הקיימת ועל איכותה. זוהי הזדמנות היסטורית לעדכן ולהתאים את תבנית ההתמחות לצרכי ולאתגרי הרפואה הפנימית בעשור השלישי של המאה ה- 21, ודאי על רקע הניסיון מהתגייסות הרפואה הפנימית לחזית המאבק במגיפת הקורונה.

כרבע מכלל מיטות האשפוז בארץ הן במחלקות הפנימיות. לאור זאת, קורא האיגוד למשרדי הממשלה, ובעיקר למשרד הבריאות, לבצע עבודת מטה מסודרת, בשיתוף פעולה, ולחדול מתופעת קבלת החלטות ותהליכים בגובה רב מהקרקע, ובמנותק מהשטח.