פנייה אישית בנושא פעילות האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

isim120717