קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגת מחקר

האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת BAYER יעניקו בשנת 2017 שתי מלגות מחקר
בסך 30,000 ₪ כל אחת.
נושאי המחקר בסיסי או קליני: קרישה ונוגדי הקרישה חדשים.

את ההצעות יש להגיש עד 30.5.2017 למזכירת האיגוד במייל: .ISIM@clalit.org.il

לקול קורא לחצו כאן