תרשים זרימה לניהול הטיפול הממושך בחולה לאחר VTE

VTE chart