ESIM June 2018 – הרשמה לבית הספר הקרוב שיתקיים בין ה-24-30 ביוני 2018

האיגוד האירופאי לרפואה פנימית (EFIM) ממשיך במסורת של בתי ספר לרופאים פנימאים צעירים (European School of Internal Medicine- ESIM). מסורת זו קיימת כבר מספר שנים ורופאים ישראלים רבים נטלו בה חלק הן כמשתתפים והן כמרצים.
פרטים מלאים על בתי הספר ניתן למצוא באתר www.efim.org. רשמים של מתמחים שנסעו לכנס ניתן למצוא באתר האיגוד.

בית הספר הקרוב יתקיים בין ה-24-30 ביוני 2018 בהולנד וישלב לימודים אקדמיים ברמה גבוהה עם פעילות חברתית ענפה. הנהלת בית הספר התחייבה לשריין מקום ל- 3 רופאים ישראלים, והאיגוד יתמוך בנסיעתם.
לא ניתן לשלוח רופאים שלא באמצעות האיגוד.

בית הספר יהיה במתכונת של פנימייה עם כיסוי מלא ללינה ואוכל. עלותו 995 יורו ובנוסף עלויות הטיסה. האיגוד יעניק לכל נוסע מלגה על סך 500 יורו.
על מנת להבטיח הגשת שמות במועד נבקש מכם להעביר למזכירת האיגוד הפנימי עד לתאריך 29 במרץ 2018 את הפרטים הבאים:

להמשך קריאה