תוצאות מחקר BRIGHT: פחות אירועי היפוגליקמיה בשימוש בטוג'או לעומת דגלודק (עד 43% פחות) במחקר השוואתי ראשון מסוגו (ADA 2018)

מאת ד"ר עמית עקירוב

מחקר BRIGHT הינו המחקר הראשון להשוואה ישירה של היעילות והבטיחות של אינסולין טוג'או לעומת אינסולין טרגלודק בחולים עם סוכרת מסוג 2, אשר לא טופלו בעבר באינסולין ולא היו מאוזנים היטב תחת טיפול פומי או באנאלוגי ל-GLP1. ממצאי המחקר הוצגו כפוסטר במהלך כנס ה-ADA (American Diabetes Association) והעידו על איזון גליקמי דומה עם שני הטיפולים, לצד היארעות נמוכה יותר של אירועי היפוגליקמיה בקבוצת הטוג'או

מדגם המחקר כלל 929 חולים, בגיל ממוצע של 60.5 שנים, אשר טופלו באינסולין טוג'או (466 חולים) או טרגלודק (463 חולים), עם דמיון במאפיינים החולים בשתי הקבוצות. הממצאים העידו על העדר-נחיתות בין שתי זרועות המחר בתוצא הסיום העיקרי (שינוי המוגלובין מסוכרר מתחילת המחקר עד לאחר 24 שבועות, שולי העדר נחיתות של 0.3%); הבדל של 0.05%- בממוצע הריבועים הפחותים (רווח בר-סמך 95% של 0.15- עד 0.05)

מטרת המחקר הייתה להתמקד באירועי היפוגליקמיה, כולל היארעות ושיעורי אירועי היפוגליקמיה במהלך 24 שבועות המחקר וכולל אבחנה בין 12 השבועות הראשונים לטיפול ו-12 השבועות האחרונים לטיפול.

החוקרים מדווחים כי ממצאי המחקר הצביעו על ירידה דומה בריכוז המוגלובין מסוכרר עם שני התכשירים. במהלך כלל תקופת המחקר ובשלב האחזקה, היארעות ושיעורי היפוגליקמיה מאושרת בכל שעה (24 שעות) ובלילה היו דומים עם טיפול בטוג'או וטרגלודק. במהלך שלב הטיטרציה הפעילה (3 חודשים), שיעור אירועי היפוגליקמיה לילית מאושרת (ריכוז סוכר בדם עד 70 מ"ג/ד"ל) היה נמוך יותר עם טוג'או, בהשוואה לטרגלודק (הפחתה של 35%), כמו גם היארעות ושיעורי היפוגליקמיה  בכל שעה ביום (הפחתה של 43%).

החוקרים מסבירים כי הפחתת אירועי היפוגליקמיה במהלך 12 השבועות הראשונים לטיפול (התקופה בה מבוצעת טיטרציה אינטנסיבית יותר של מינון אינסולין) חשובה מאחר והיא מסייעת בבניית האמון של החולה בהתחלת טיפול והתאמה נכונה של האינסולין הבזאלי, עם הפגת החששות מפני אירועי היפוגליקמיה.

מתוך כנס ה-ADA 2018