שלב א

בחינות התמחות

רפואה פנימית בדגש על שלב א' – נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ

קורס של המרכז האקדמי ללימודי המשך בשיתוף האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. חברי האיגוד יזכו לתמיכת הר"י בסך 700 ₪ (ההחזר יבוצע

בחינת הכנה לשלב א'

כעת ניתן להוריד את המבחן המכין הראשון.