שלב א

בחינות התמחות

בחינת הכנה לשלב א' תתקיים ב-14.10.20

בחינת הכנה לשלב א' תתקיים ב-14.10.20

רפואה פנימית בדגש על שלב א' – נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ

קורס של המרכז האקדמי ללימודי המשך בשיתוף האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. חברי האיגוד יזכו לתמיכת הר"י בסך 700 ₪ (ההחזר יבוצע