שלב א

בחינות התמחות

שינוי בתקנות ובמסלולי ההתמחות ברפואה פנימית

החוזר מפרט השינויים במסלול ההתמחות לפנימית והתמחויות אחרות

רפואה פנימית בדגש על שלב א' – נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ

קורס של המרכז האקדמי ללימודי המשך בשיתוף האיגוד הישראלי לרפואה פנימית.


מפגשי הכנה לבחינת שלב א' – "ימי חמישי"

שינוי בתקנות ובמסלולי ההתמחות ברפואה פנימית

החוזר מפרט השינויים במסלול ההתמחות לפנימית והתמחויות אחרות

רפואה פנימית בדגש על שלב א' – נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ

קורס של המרכז האקדמי ללימודי המשך בשיתוף האיגוד הישראלי לרפואה פנימית.


סיקור מפגשי הכנה לבחינת שלב א' – "ימי חמישי"

סיקור מפגש פנימאים צעירים הכנה לשלב א בנושא מחלות זיהומיות | 10.03.2016

את המפגש העביר ד"ר אלעד גולדברג, מומחה למחלות זיהומיות וסגן מנהל פנימית ו' במרכז רפואי רבין.

סיקור מפגש פנימאים צעירים הכנה לשלב א בנושא מחלות זיהומיות | 19.02.2016

את המפגש העביר ד"ר ליאור נשר מהמכון למחלות זיהומיות במרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה.

סיקור מפגש פנימאים צעירים הכנה לשלב א | 11.02.2016

את המפגש העבירו פרופ' אורי רוגובסקי מנהל פנימית ג' המרכז הרפואי סוראסקי תל אביב וד"ר קובי שחם מנהל יחידת טיפול נמרץ לב