שלב ב

בחינות התמחות

מועדי הקורסים לשלב ב

3-5 מרץ 2020 - קורס שלב ב' - אביב 19-21 אוק 2020 -  קורס שלב ב' - חורף

מועד בחינת שלב ב'

בחינת שלב ב' אביב 2020 - 16-17/3/2020, סתיו 2020 - 4-5/11/2020.

הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית | 2016

הנחיות ונהלי בחינת שלב ב החל ממועד סתיו 2016.

הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית

הנחיות ונהלי בחינת שלב ב.