שלב ב

בחינות התמחות

מועד בחינת שלב ב'

בחינת שלב ב' תתקיים בתאריכים 15-16 באוקטובר.

הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית | 2016

הנחיות ונהלי בחינת שלב ב החל ממועד סתיו 2016.

הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית

הנחיות ונהלי בחינת שלב ב.