שלב ב

בחינות התמחות

מועד בחינת שלב ב'

מועד בחינת שלב ב' בפנימית: 21-22.11.2017.

הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית | 2016

הנחיות ונהלי בחינת שלב ב החל ממועד סתיו 2016.