שלב ב

בחינות התמחות

קורס הכנה לבחינת שלב ב 13-15.11.17

הקורס יתקיים במלון הרודס הרצליה.

מועד בחינת שלב ב'

מועד בחינת שלב ב' בפנימית: 21-22.11.2017.

הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית | 2016

הנחיות ונהלי בחינת שלב ב החל ממועד סתיו 2016.

רשימת ספרות עדכנית לשלב ב'

רשימת ספרות שלב ב' אביב 2016.

הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית

הנחיות ונהלי בחינת שלב ב.