בחינת הכנה לשלב א' – בחינת מתכונת שניה, מאי 2017

את המבחן המכין השני ניתן להוריד כאן.

 

חברי האיגוד מאחלים לניגשים לבחינה לימודים פוריים ומהנים ככל הניתן!