בחינת הכנה לשלב א' תתקיים ב-14.10.20

בחינת הכנה לשלב א' תתקיים ב-14.10.20