הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית | 2016

ההסתדרות הרפואית בישראל

עידכון בחינת שלב ב' ברפואה פנימית – מועד סתיו 2016

א.       הנבחן יבחן  בפני שתי תת-וועדות.

ב.       בתת-וועדה אחת, בה יהיו שלושה בוחנים, יתמקדו בניהול מקרה קליני תוך שימת דגש על שיפוט קליני וגם על מצבים הדורשים קבלת החלטות דחופות.

ג.        בתת-הוועדה השנייה, בה יהיו שני בוחנים, יושם דגש על ייעוץ רפואי למחלקות אחרות ועל נושאים קליניים מצומצמים יותר ברפואה פנימית.

ד.       בסה"כ ייבחן המתמחה ע"י 5 בוחנים.

ה.       ציון עובר בבחינה יחייב מעבר אצל ארבעה מתוך חמשת הבוחנים. ציון מצטיין יוענק למתמחה אם עבר בהצטיינות אצל 4 בוחנים לפחות מתוך חמשת הבוחנים ובתנאי שלא נכשל אצל החמישי.

ו.        אם יכשל המתמחה אצל 3 בוחנים ועבר רק אצל שניים ייחשב הדבר ככישלון בבחינה כולה.

ההתנהלות הנ"ל תופעל החל מבחינת שלב ב' בסתיו 2016 .

פרופ' ראובן פורת                                                                                  ד"ר אבישי אליס
       יו"ר ועדת הבחינות                                                                            אחראי על בחינות שלב ב'
ברפואה פנימית                                                                                 ברפואה פנימית