הנחיות לבחינת שלב ב' ברפואה פנימית

ההסתדרות הרפואית בישראל

החל ממועד סתיו 2012 ועדת המאמרים תשולב בתוך ועדות המקרים הקטנים (ועדות ב' ו-ג').

להלן ההנחיות:

 • הבחינה תיערך באתר מרכזי אחד
 • הבחינה תיערך בשני סבבים, בוקר וצהרים, בהתאם למספר הנבחנים.
 • כל נבחן יבחן ע"י 3 ועדות, כל ועדה תורכב משני בוחנים.
 • כל הנבחנים יבחנו בשאלות זהות ( יוכן נוסח אחד לבוקר, ואחד לאחה"צ)
 • רשימה מחייבת של מאמרים והנחיות תוכן מראש ותתפרסם באתר האינטרנט של האיגוד לרפואה פנימית (http://www.isim.org.il) ובאתר המתמחים של הר"י
  (http://ima.org.il/trainees/web/default.asp).
 • כל ועדה תבחן במשך כ- 40-45 דקות, זמן נוסף יוקדש לניתוח וסיכום הבחינה ע"י כל בוחן בנפרד.

ועדה 1

 1. "מקרה גדול" – סיפור מחלה המוצג כמקרה "מתגלגל" ויכלול נתוני מעבדה ובדיקות עזר. ה"מקרים" יוכנו מראש הבוחנים יקבלו את סיפור המקרה והתפתחותו, רשימת הנתונים, בדיקות העזר ונושאים לדיון.
 2. מקרה "קצר" – בסגנון "הגישה ל…"

ועדה 2

יכולת ניתוח והערכת ממצאים בבדיקות עזר  (רנטגן וא.ק.ג.). לכל ממצא יוצמדו נושאים לדיון הקשורים אליו.

הנבחן ישאל על שני הנושאים.

 1. דיון בנושאים אקטואליים ברפואה פנימית:
 • התייחסות למאמרים חשובים ובעלי משמעות עקרונית.
 • התייחסות להנחיות (Guidelines) מהארץ ומהעולם.

בנושאי: המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, נפרולוגיה (מחלות כליה, לחץ דם, אלקטרוליטים ומאזן חומצי-בסיסי) וראומטולוגיה
שאלות הבוחנים יתבססו על הנושאים והמאמרים שברשימה.

ועדה 3

יכולת ניתוח והערכת ממצאים בבדיקה פיזיקלית ובדיקות מעבדה. לכל ממצא יוצמדו נושאים לדיון הקשורים אליו.

הנבחן ישאל על שני הנושאים.

 1. דיון בנושאים אקטואליים ברפואה פנימית:
 • התייחסות למאמרים חשובים ובעלי משמעות עקרונית.
 • התייחסות להנחיות (Guidelines) מהארץ ומהעולם.

בנושאי: קרדיולוגיה (כולל שומנים בדם),ריאות, גסטרואנטרולוגיה ומחלות זיהומיות. שאלות הבוחנים יתבססו על הנושאים והמאמרים שברשימה.

מעבר ופרסום ציונים

 1. כשלון בועדה אחת ייחשב כשלון בבחינה כולה.
 2. בתום הבחינה תדון מליאת הבוחנים בתוצאותיו של כל נבחן.
 3. במקרים בהם נבחן ימצא גבולי באחת הוועדות והוערך "עובר" בשתי הוועדות האחרות רשאי יו"ר הבחינה לקיים דיון במליאת הבוחנים ובעקבותיו להקים ועדת בחינה נוספת (ad hoc) שתורכב משלושה בוחנים. הנבחן ייבחן ע"י ועדה זו בכל מגוון הנושאים הכלולים בבחינה.
 4. הציונים עבר/נכשל יימסרו לכל נבחן בסיום סבב יום הבחינה.

בכבוד רב,

פרופ' אורי לוינסקי            דר' אבישי אליס
יו"ר ועדת הבחינות           יו"ר הועדה לבחינה
ברפואה פנימית               שלב ב'