מועדי הקורסים לשלב ב

קורס הכנה לבחינת שלב ב' באביב 2020 יתקיים בתאריכים 3-5.3.2020 (נדחה ביום בעקבות הבחירות לכנסה, היה אמור להתקיים 2-4.3.20)


19-21 אוק 2020 –  קורס שלב ב' – חורף