מועדי הקורסים לשלב ב

2-4 מרץ 2020 – קורס שלב ב' – אביב


19-21 אוק 2020 –  קורס שלב ב' – חורף