מועד בחינת שלב א'

בחינת שלב א'

מועד שלב א' בפנימית: 15.6.17