מועד בחינת שלב ב': 5-6.8.20

בחינת שלב ב'   תתקיים ב-5-6.8.20