מועד בחינת שלב ב'

קורס הכנה לבחינת שלב ב' באביב 2020 יתקיים בתאריכים 3-5.3.2020 (נדחה ביום בעקבות הבחירות לכנסה, היה אמור להתקיים 2-4.3.20)

בחינת שלב ב'

אביב 2020 – 16-17/3/2020, סתיו 2020 – 4-5/11/2020