מועד בחינת שלב ב'

בחינת שלב ב'

אביב 2020 – 16-17/3/2020, סתיו 2020 – 4-5/11/2020