סילבוס לבחינת שלב א' ברפואה פנימית- יוני 2017

מצורפת רשימת הפרקים בהם תתמקד בחינת שלב א' הקרובה.